CYBERPUNK – Đ&#x
C1;NH MẤT PHẦN "NGƯỜI" ĐỂ PH&#x
C1;T TRIỂN, giỏi K&#x
CC;M H&#x
C3;M PH&#x
C1;T TRIỂN ĐỂ GIỮ LẤY PHẦN "NGƯỜI"?

Cyberpunk l&#x
E0; một nh&#x
E1;nh văn học con trong d&#x
F2;ng văn học viễn tưởng. Bối cảnh ch&#x
ED;nh của truyện Cyberpunk thường l&#x
E0; vào tương lai giả định khi khoa học c&#x
F4;ng nghệ ph&#x
E1;t triển vượt bậc, tuy nhi&#x
EA;n đời sống x&#x
E3; hội lại suy t&#x
E0;n thối n&#x
E1;t. Nếu c&#x
F3; một từ t&#x
F3;m gọn đặc điểm của thể loại n&#x
E0;y th&#x
EC; đ&#x
F3; sẽ l&#x
E0; "Hi-tech, Low life".

Bạn đang xem: Những truyện cyberpunk hay nhát

NGUỒN GỐC V&#x
C0; ĐẶC ĐIỂM


Được bắt đầu từ những năm thập ni&#x
EA;n 60 của thế kỷ trước, vào đợt s&#x
F3;ng d&#x
E2;ng tr&#x
E0;o về thể loại viễn tưởng, cyberpunk lần đầu ti&#x
EA;n được th&#x
E0;nh h&#x
EC;nh trong t&#x
E1;c phẩm truyện ngắn viễn tưởng của t&#x
E1;c giả Bruce Bethke, v&#x
E0; dần ph&#x
E1;t triển mạnh mẽ đến mức vào thời đại ng&#x
E0;y ni n&#x
F3; vẫn l&#x
E0; nguồn cảm hứng bất tận đến những thế giới tưởng tượng từ c&#x
E1;c t&#x
E1;c giả d&#x
F9; nghiệp dư tốt chuy&#x
EA;n nghiệp.

Cyberpunk thường tập trung v&#x
E0;o những mối xung đột giữa c&#x
F4;ng nghệ v&#x
E0; nh&#x
E2;n t&#x
ED;nh, giữa hệ thống tr&#x
ED; tuệ nh&#x
E2;n tạo v&#x
E0; c&#x
E1;c hackers/người d&#x
F9;ng c&#x
F9;ng c&#x
E1;c tập đo&#x
E0;n/si&#x
EA;u tập đo&#x
E0;n vào c&#x
F9;ng thế giới đ&#x
F3;.

Đặc điểm ch&#x
ED;nh của Cyberpunk l&#x
E0; sự hỗn sở hữu giữa x&#x
E3; hội c&#x
F4;ng nghệ ph&#x
E1;t triển vượt bậc, lúc lo&#x
E0;i người chỉ c&#x
F3; thể chọn một vào hai: nh&#x
E2;n t&#x
ED;nh v&#x
E0; c&#x
F4;ng nghệ ph&#x
E1;t triển. Thế giới của Cyberpunk rất rộng lớn: n&#x
F3; c&#x
F3; thể l&#x
E0; một th&#x
E0;nh phố, một đất nước hoặc cả thế giới, thậm ch&#x
ED; l&#x
EA;n tới mức li&#x
EA;n ng&#x
E2;n h&#x
E0;...X&#x
E3; hội vào thể loại n&#x
E0;y lu&#x
F4;n lu&#x
F4;n thối n&#x
E1;t, mục ruỗng với những gi&#x
E1; trị quan về nh&#x
E2;n sinh bị b&#x
F3;p m&#x
E9;o v&#x
E0; đạp đổ. C&#x
F9;ng với yếu tố c&#x
F4;ng nghệ ph&#x
E1;t triển, những m&#x
E1;y m&#x
F3;c v&#x
F4; tri cũng đ&#x
E3; "v&#x
F4; tri h&#x
F3;a" t&#x
E2;m hồn của bé người, khiến ch&#x
FA;ng trở n&#x
EA;n cằn cỗi v&#x
E0; cạn kiệt l&#x
F2;ng th&#x
F4;ng cảm với kẻ kh&#x
E1;c. Để c&#x
F3; thể h&#x
EC;nh dung x&#x
E3; hội vào thể loại n&#x
E0;y một c&#x
E1;ch tốt nhất, người đọc c&#x
F3; thể tham khảo c&#x
E1;c bộ truyện tranh hoặc phim hoạt h&#x
EC;nh với x&#x
E3; hội đậm chất Cyberpunk để c&#x
F3; được sự tưởng tượng tốt nhất: Psycho-Pass; Ghost in the shell; Haisha (Ashen Victor) tuyệt Akira...Ba từ c&#x
F3; thể d&#x
F9;ng để mi&#x
EA;u tả x&#x
E3; hội trong thể loại n&#x
E0;y l&#x
E0; Tăm tối, Hỗn loạn v&#x
E0; Tồi tệ. X&#x
E3; hội Cyberpunk thể hiện r&#x
F5; ranh ma giới giữa c&#x
E1;c tầng lớp nhỏ người, t&#x
E1;ch biệt họ ra th&#x
E0;nh nhì mảng m&#x
E0;u kh&#x
E1;c biệt như &#x
E1;nh s&#x
E1;ng v&#x
E0; b&#x
F3;ng tối: Nếu bạn kh&#x
F4;ng gi&#x
E0;u c&#x
F3;, th&#x
EC; bạn chỉ c&#x
F3; thể sống lay lắt v&#x
E0; chết ch&#x
EC;m giữa những quần thể ổ chuột.

Nh&#x
E2;n vật trong Cyberpunk, hiển nhi&#x
EA;n, đa số đều l&#x
E0; Phản anh h&#x
F9;ng. Những nh&#x
E2;n vật được nhắc đến vào thể loại n&#x
E0;y thường nằm vào tầng lớp ngo&#x
E0;i r&#x
EC;a x&#x
E3; hội, l&#x
E0; một c&#x
E1; thể dị biệt nằm trong guồng cù vĩ đại của sự ph&#x
E1;t triển rữa m&#x
F2;n. Họ sống theo một l&#x
FD; tưởng ri&#x
EA;ng v&#x
E0; thể hiện sự chống đối với c&#x
E1;c đối thủ nắm quyền lực lớn vào x&#x
E3; hội đ&#x
F3;. Bé người vào x&#x
E3; hội n&#x
E0;y được diễn tả l&#x
E0; tổng hợp của những th&#x
F3;i xấu kinh ho&#x
E0;ng: bẩn thỉu, tr&#x
E1;o trở, lừa lọc, ch&#x
E9;m giết nhau chẳng ch&#x
FA;t nương tay. Hệ lụy của việc ph&#x
E1;t triển c&#x
F4;ng nghệ tột bậc l&#x
E0; k&#x
E9;o theo những sự tụt dốc về sinh th&#x
E1;i v&#x
E0; x&#x
E3; hội, con người vào Cyberpunk cũng tu&#x
E2;n theo quy luật n&#x
E0;y.

THẾ GIỚI CYBERPUNK – Đ&#x
C1;NH ĐỔI C&#x
D4;NG NGHỆ ĐỂ G&#x
CC;N GIỮ NH&#x
C2;N T&#x
CD;NH, xuất xắc VỨT BỎ NH&#x
C2;N T&#x
CD;NH ĐỂ PH&#x
C1;T TRIỂN KHOA HỌC VƯỢT BẬC?

Cyberpunk l&#x
E0; thể loại cực kỳ tuyệt vời để c&#x
E0;i cắm tư tưởng nh&#x
E2;n sinh của t&#x
E1;c giả v&#x
E0; chia sẻ ch&#x
FA;ng đến với người đọc. Tức thì từ bối cảnh v&#x
E0; đặc điểm của thể loại n&#x
E0;y đ&#x
E3; đặt ra một c&#x
E2;u hỏi h&#x
F3;c b&#x
FA;a: giữa c&#x
F4;ng nghệ ph&#x
E1;t triển tập trung thỏa m&#x
E3;n c&#x
E1; nh&#x
E2;n v&#x
E0; x&#x
E3; hội nh&#x
E2;n sinh gắn kết, c&#x
E1;i n&#x
E0;o sẽ l&#x
E0; hướng đi tốt đẹp hơn cho to&#x
E0;n bộ nh&#x
E2;n loại? Tất cả c&#x
E1;c tư tưởng về nh&#x
E2;n sinh v&#x
E0; x&#x
E3; hội được thể loại Cyberpunk n&#x
E0;y đẩy l&#x
EA;n tới mức xung đột cao nhất, để độc giả c&#x
F3; thể mường tượng c&#x
E1;i nh&#x
EC;n to&#x
E0;n cảnh về x&#x
E3; hội tương lai m&#x
E0; bé người ch&#x
FA;ng ta đang hướng đến. Chắc hẳn ai cũng đ&#x
E3; từng đọc được th&#x
F4;ng tin về việc Trung Quốc đang ấp ủ dự &#x
E1;n "đ&#x
E1;nh gi&#x
E1; c&#x
F4;ng d&#x
E2;n" dựa tr&#x
EA;n c&#x
E1;c hoạt động li&#x
EA;n quan tiền đến c&#x
F4;ng nghệ của người d&#x
E2;n, từ đ&#x
F3; đưa ra danh s&#x
E1;ch những "c&#x
F4;ng d&#x
E2;n tốt" ph&#x
E2;n biệt với "c&#x
F4;ng d&#x
E2;n tồi". Hệ thống n&#x
E0;y dẫn đến việc ph&#x
E2;n cấp khủng khiếp về chế độ đ&#x
E3;i ngộ, đời sống vật chất lẫn tinh thần dựa tr&#x
EA;n cấp bậc m&#x
E0; mỗi người d&#x
E2;n đang c&#x
F3;. Đ&#x
E2;y l&#x
E0; một v&#x
ED; dụ ho&#x
E0;n hảo cho c&#x
E1;c tiền đề ph&#x
E1;t triển l&#x
EA;n x&#x
E3; hội Cyberpunk trong tương lai.

H&#x
E0;nh động v&#x
E0; dự &#x
E1;n của Trung Quốc cũng được thể hiện r&#x
F5; vào một bộ anime đậm chất Cyberpunk của Nhật Bản l&#x
E0; Psycho-Pass – c&#x
F3; bối cảnh nơi m&#x
E0; nhỏ người được một hệ thống tr&#x
ED; tuệ nh&#x
E2;n tạo/t&#x
E2;m tr&#x
ED; tụ hợp "Sibyl" đ&#x
E1;nh gi&#x
E1; v&#x
E0; x&#x
E1;c định "chỉ số phạm tội" cũng như "nghề nghiệp th&#x
ED;ch hợp" đến từng c&#x
E1; thể sống vào đ&#x
F3;. Tư tưởng xung đột của Psycho-Pass thể hiện cực r&#x
F5; th&#x
F4;ng qua nh&#x
E2;n vật phản diện Makishima Shougo v&#x
E0; cặp đ&#x
F4;i cảnh s&#x
E1;t Shinya Kogami c&#x
F9;ng Akane Tsunemori. Với một x&#x
E3; hội m&#x
E0; nhỏ người bị &#x
E1;p đặt về cả nghề nghiệp lẫn tương lai, cũng như bị &#x
E1;p chế bởi chỉ số phạm tội được x&#x
E1;c định bởi một cỗ m&#x
E1;y v&#x
F4; tri, Psycho-Pass đặt ra mang lại người coi v&#x
F4; v&#x
E0;n c&#x
E2;u hỏi xung đột về c&#x
E1;i tốt v&#x
E0; xấu, về sự hỗn loạn vào một x&#x
E3; hội tưởng chừng trật tự l&#x
FD; tưởng.

Để viết được thể loại n&#x
E0;y, người viết cần c&#x
F3; một nền tảng vững chắc v&#x
E0; d&#x
E0;y dặn về c&#x
F4;ng nghệ th&#x
F4;ng tin cũng như hiểu được c&#x
E1;c vấn đề x&#x
E3; hội v&#x
E0; t&#x
E2;m l&#x
FD; con người, sức tưởng tượng của người s&#x
E1;ng tạo thế giới Cyberpunk c&#x
F3; thể n&#x
F3;i ở từ "khủng khiếp", v&#x
EC; thế nếu chỉ mới bắt đầu tiếp cận với bé chữ, bạn chưa n&#x
EA;n bước v&#x
E0;o thể loại kh&#x
F3; nhằn n&#x
E0;y.

Cyberpunk là gì và lại có sức tác động mạnh mẽ tới ngành công nghiệp game, năng lượng điện ảnh, thậm chí còn là âm nhạc hay văn học đến vậy?


Chắc hẳn đã ít nhiều lần bạn bắt gặp những hình hình ảnh về một quả đât nơi technology và con người giao bôi trong một city đầy ánh đèn sáng neon với các thể loại ngôn từ chuyên biệt. Rất nhiều hình ảnh đó được định danh với cái thương hiệu Cyberpunk - một thể nhiều loại khoa học tập viễn tưởng đang tạo ra sốt và nhanh lẹ "thống trị" cõi mạng. Vậy Cyberpunk là gì? Hãy thuộc FPT siêu thị tìm phát âm nhé!

Cyberpunk là gì?

Cyberpunk thuộc thể nhiều loại khoa học tập viễn tưởng, được dựng lên dưới dạng văn học, điện ảnh hoặc game. Những tác phẩm Cyberpunk thường triệu tập vào sau này gần, trong đó technology đã thâm nhập sâu vào cuộc sống con fan và biến đổi hoàn toàn cách mọi người ảnh hưởng với trái đất xung quanh. Cyberpunk thường tạo thành những thế giới tương lai bị nhiễu động, u tối và bất bình đẳng xã hội. Vậy đặc điểm nhận biết của thể các loại Cyberpunk là gì?

*

Đặc điểm của thể nhiều loại Cyberpunk là gì?

Công nghệ cao và xâm nhập số hoá

Trong nhân loại Cyberpunk, technology đã thâm nhập mọi kỹ lưỡng của cuộc sống. Cyberpunk thường tập trung vào các technology tiên tiến, chẳng hạn như trí tuệ tự tạo AI, tinh chỉnh và điều khiển học cùng các linh phụ kiện điện tửthông minh. đều công dân sống trong một môi trường thiên nhiên số hóa, nối sát với máy tính xách tay và sản phẩm móc, sự cải cách và phát triển của công nghệ mạnh mẽ đến mức dường như chia rẽ bé người.

*

Xã hội phân tầng

Trong thể các loại cyberpunk, xã hội hay được phân tầng rõ ràng và phân thành các tầng lớp khác nhau. Quy mô phân tầng này thường tạo nên một quả đât bất bình đẳng, trong những số đó sự chênh lệch giữa tầng lớp giàu có và túng bấn rất lớn. Một trong những tầng lớp buôn bản hội thiết yếu bao gồm:

Các lứa tuổi tương lai: Đây là tầng lớp giàu có, được tận hưởng mọi hiện đại nhất và technology cao. Họ thường xuyên sống trong các khu dân cư cao cấp và gồm quyền truy cập vào technology tiên tiến, cơ thế cách tân với sự hỗ trợ của máy móc, và những dịch vụ sản phẩm đầu. Người nghèo và tầng lớp lao động: Tầng lớp này hay phải thao tác trong môi trường nguy hiểmđể tìm sống. Họ thường sống ở các khu người dân nghèo và không tồn tại quyền truy vấn vào công nghệ cao cấp. Người biệt kích cùng kẻ nổi loạn: Đây là những người dân đấu tranh chống lại khối hệ thống quyền lực cùng tầng lớp giàu có. Họ thường xuyên là hacker, bộ đội đánh thuê, hoặc gần như kẻ tự do chống lại sự kiểm soát của cơ quan ban ngành và tập đoàn lớn quyền lực. Thế lực quyền lực tối cao và tập đoàn: Tầng lớp này kiểm soát điều hành tất cả cẩn thận của xã hội cyberpunk. Họ thường là tập đoàn lớn công nghệ, bao gồm phủ, hoặc tổ chức triển khai tội phạm. Bọn họ sử dụng công nghệ và quyền lực tối cao để kiểm soát và tạo nên sự bất bình đẳng.

*

Bối cảnh đô thị

Cyberpunk thường được đặt trong toàn cảnh đô thị, chỗ mà sự cải tiến và phát triển của technology đã dẫn tới sự sụp đổ của môi trường tự nhiên. Những thành phố vào Cyberpunk thông thường sẽ có thời tiết xấu như mưa, tuyết, sương mù dày đặc, tạo thành một thai không khí bí ẩn và u ám. Đèn neon và màu sắc tươi sáng thường xuất hiện ở khắp vị trí trong Cyberpunk, tạo cho một thế giới huyền túng và kỳ cục. Những biển cả quảng cáo tỏa nắng và đèn sáng chói tạo ra nên xúc cảm thị giác độc đáo.

Xem thêm: Các truyện kiếm hiệp hay nhất mọi thời đại, danh sách truyện kiếm hiệp hay nhất

Bối cảnh thành phố kiểu này vào thể nhiều loại Cyberpunk tạo nên một nhân loại đầy sự tinh vi và nhiều chiều, với sự kết hợp giữa technology và làng hội không ổn định, tạo thành một nền tảng gốc rễ thú vị cho câu chuyện.

*

Nguồn gốc của Cyberpunk

Cyberpunk có bắt đầu từ trong những năm 1960 và 1970, từ những tác phẩm của những nhà văn công nghệ viễn tưởng như Philip K. Dick, Roger Zelazny, J. G. Ballard và Harlan Ellison. Mọi tác phẩm này thường diễn đạt một tương lai đen tối, khu vực mà công nghệ phát triển thừa bậc, nhưng lại lại đi kèm với sự suy vong của thôn hội chủng loại người.

*

Một giữa những tác phẩm được coi là bom tấn của Cyberpunk là tè thuyết "Neuromancer" (1984) của William Gibson. Tiểu thuyết này đề cập về câu chuyện của Case, một hacker bị xua khỏi nhân loại tội phạm mạng sau khoản thời gian bị đầu độc. Case được thuê bởi vì một ông trùm tội phạm để lấy lại một chương trình máy vi tính bị tiến công cắp. "Neuromancer" sẽ được xem là một tác phẩm đón đầu của cyberpunk và định hình thể nhiều loại này. Vậy tính từ lúc đó cho nay, những tác động của Cyberpunk là gì?

Ảnh hưởng trọn của Cyberpunk là gì?

Đối với điện ảnh

Cyberpunk là một trong thể một số loại khoa học viễn tưởng có tác động lớn mang đến điện ảnh, được lấy cảm giác và biểu hiện trong nhiều bộ phim truyện nổi tiếng, tự "Blade Runner" (1982) cho "The Matrix" (1999) và "Cyberpunk 2077" (2020). Cyberpunk có ảnh hưởng đến điện ảnh theo nhiều cách khác nhau, bao hàm việc tích hợp các đặc điểm của Cyberpunk như:

tạo thành các quả đât tương lai bất minh và u ám mày mò các chủ thể xã hội và chủ yếu trị tạo nên các nhân thứ phản diện phức tạp. Hồ hết nhân thứ này thường bị tác động bởi những hộp động cơ phức tạp, ví dụ như sự trả thù hoặc sự giỏi vọng.

*

Đối cùng với game

Thể một số loại cyberpunk đang có tác động sâu rộng đối với ngành công nghiệp trò nghịch điện tử. Cyberpunk đã cung ứng cho game quả đât hậu tận nạm và thành phố ảo đầy bất an. Các thành phố mập núp sau dãy nhà chọc trời, đèn neon sáng sủa rực, và bất ổn xã hội thường xuyên là phần đông yếu tố chung trong số trò đùa cyberpunk.

Ví dụ:

Deus Ex (2000): Được xem như là một một trong những tựa trò chơi cyberpunk xuất dung nhan nhất đa số thời đại, Deus Ex kết hợp thành công nguyên tố hành động, nhập vai, và bí ẩn trong một quả đât đầy núp sau và âm mưu chính trị của thám tử Adam Jensen.

*

Thể các loại cyberpunk thường xây đắp những cốt truyện phức tạp với rất nhiều lựa lựa chọn tương tác. Trong số game cyberpunk, fan chơi thường xuyên phải đương đầu với đưa ra quyết định khó khăn có thể thay đổi kết quả của câu chuyện.

Ví dụ:

System Shock (1994): Trò đùa này lấy toàn cảnh tương lai nơi một con tàu dải ngân hà bị truyền nhiễm virus. Trò chơi tìm hiểu các chủ đề về sự sống nhân tạo và sự kiểm soát điều hành của công nghệ.

*

Cyberpunk 2077 (2020): Được cải tiến và phát triển bởi CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 là trong những tựa trò chơi cyberpunk khét tiếng nhất. Bạn chơi sẽ vào vai V, một lính thợ đường phố trong thành phố Night City, chỗ họ có thể thiết lập cơ thể, thâm nhập vào các chuyển động thế giới mở và tham gia vào mẩu chuyện phức tạp.

*

Âm nhạc trong thể một số loại cyberpunk thường áp dụng âm điệu điện tử và synthwave để tạo thành một không khí âm nhạc sệt trưng. Nhạc và kiến tạo âm thanh nhập vai trò đặc trưng trong việc làm cho không gian và cảm giác của game.

Xu hướng cải cách và phát triển của Cyberpunk

Dưới đây là một số xu hướng cải tiến và phát triển của cyberpunk:

Sự nhiều chủng loại và tinh vi hơn trong các câu chuyện: Cyberpunk ngày càng tập trung vào những câu chuyện tinh vi và nhiều chiều, khám phá các chủ đề như chủng tộc, nam nữ và bạn dạng sắc. Sự trở nên tân tiến của các công nghệ mới: Các công nghệ mới, ví dụ như trí tuệ tự tạo và thực tiễn ảo, đang được sử dụng để tạo nên các trái đất cyberpunk new và cuốn hút hơn. Sự thông dụng của cyberpunk trong các phương tiện media khác: Cyberpunk đã trở nên thông dụng hơn trong những phương tiện truyền thông khác, ví dụ như văn học cùng âm nhạc.

Tạm kết

Hy vọng cùng với những thông tin trên, các bạn đã phần nào gọi được Cyberpunk là gì. Thể một số loại Cyberpunk quả thực tất cả sức cuốn hút bất tận với đều tưởng tượng về tương lai đen tối đầy đổi mới động, là nguồn cảm giác tạo ra phần lớn tác phẩm nghệ thuật đặc sắc trên khắp ráng giới.

Tham khảo thêm một vài mẫu điện thoại thời thượng để xem thể loại
Cyberpunk nhan sắc nét và hoàn hảo nhất trên đây: Điện thoại