Đồng dao nhỏ công tuyệt múa

Con công giỏi múa

Bạn đang xem: Tập tầm vông con công hay múa

Nó múa làm cho sao
Nó rụt cổ vào
Nó xòe cánh ra
Nó đỗ cành đa
Nó kêu ríu rít
Nó đỗ cành mít
Nó kêu vịt chè
Nó đỗ cành tre
Kêu bè rau muống
Nó đỗ bên dưới ruộng
Nó kêu trung bình vông.


*

Đang lưu bình luận
*

*

*


*

Xem thêm: Các Phim Dương Tử Đóng Mọt Phim Không Thể Bỏ Qua, 4 Phim Ngôn Tình Xuất Sắc Nhất Của Dương Tử

Chủ quản:ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

hanoi.gov.vn

TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN

Chịu nhiệm vụ nội dung: Hiệu Trưởng - Nguyễn Thị Ngọc Hân

Tập tầm vông
Tay đằng Đông
Tay đằng Tây
Tay nào mây
Tay như thế nào gió
Tập tầm vó!Tay như thế nào có
Tay như thế nào không
Tay nào phồng
Tay như thế nào dẹp?

Tập tầm vông

Con công giỏi múa

Nó múa có tác dụng sao

Nó rụt cổ vào

Nó xòe cánh ra

Nó đậu cành đa

Nó kêu ríu rít

Nó đậu cành mít

Nó kêu vịt chè

Nó đậu cành tre

Kêu bè rau xanh muống

Nó đậu dưới ruộng

Nó kêu khoảng vông

Tập trung bình vông


*

Đang lưu phản hồi
*

*

*

*

Chủ quản:ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

hanoi.gov.vn

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC GIANG

Chịu trọng trách nội dung:Hiệu trưởng -Hoàng Diệu Liên